(015) 80.80.147 info@opgeruimd-verdiend.nl

Voorwaarden

Art. 1. Partijen – Bij het opstellen van documenten, e.d. (w.o. uw winstspecificatie), zult u daar ofwel bij naam genoemd worden ofwel worden aangeduid als ‘verkoper’, Umecom als ‘bemiddelaar’ en degene die koopt als ‘koper’.

Art. 2. Termijn 1 (verkoop) – Na de plaatsing van een artikel/ advertentie, start de periode van verkoop. Deze betreft de max. termijn van 3 maanden. Aansluitend wordt uitbetaald (Art. 7) en volgt evt. termijn 2 (Art. 3).

Art. 3. Termijn 2 (uitloop) – Na termijn 1 (Art. 2) loopt verkoop door, totdat verkoper of bemiddelaar besluit te stoppen. Dan volgt uw keuze over de bestemming van de spulletjes (Art. 4) en nogmaals uitbetaling (Art. 7).

Art. 4. No-cure, no-pay – Voor (m.n. de kringloop) zaken die na de termijn(en) niet zijn verkocht, beslist u of ze bij u terug komen of dat u ze beschikbaar stelt aan Umecom (om af te voeren, te doneren of te hergebruiken).

Art. 5. Verzekerd – De goederen die wij voor u in beheer hebben, zijn vermoedelijk verzekerd op uw polis. Desondanks zijn ze gedurende de termijn(en) (ook) bij ons verzekerd tegen inbraak, brand en waterschade.

Art. 6. Winst – Uw winst is de opbrengst bij verkoop, minus onze courtage en de kosten die werden gemaakt voor de verkoop en evt. voor het transport e/o verkoopklaar maken van uw spulletjes (zie ook pag. ‘tarieven‘).

Art. 7. Uitbetaling – Zodra uw laatste artikel is verkocht of aan het einde van de termijn(en), ontvangt u een specificatie van de opbrengst en kosten en wordt uw deel van de winst binnen een week aan u uitbetaald.

Art. 8. Gegevens – We krijgen wel eens de vraag, wat er met uw gegevens gebeurt. Wij gebruiken die alleen voor onze administratie en communicatie, deze zullen nooit worden misbruikt of beschikbaar gesteld.

v2.13